Trakya Üniversitesi Hakkında

Trakya Üniversitesi hakkında merak ettikleriniz, öğrenci mekanları, özel kız ve erkek öğrenci yurtları kısacası üniversite ve kampüs hayatı hakkında her şey burada!

izmir yurtizmir yurt

Kategori Seçiniz

Hakkında
Fakülteler

Tarihçe

Trakya Üniversitesi 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur.Bir “Bölge Üniversitesi” olan Trakya Üniversitesi 3 il , 16 ilçeye yayılmış, 8 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 20 meslek yüksekokulu, 14 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 anaokulundan ve 4 bölümden oluşmaktadır.


 Trakya Üniversitesi bölge üniversitesi olma niteliği açısından Türkiye"nin ikinci büyük üniversitesi"dir. Trakya Üniversitesi Trakya Bölgesinin tümüne yayılmış durumdadır. Bölgede süregiden sorunlarla ilgilenen ve öneriler üreten bir üniversitedir. Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı bölgesel düzeyde bir bakanlık ile üniversite arasında bugüne kadar imzalanmış en önemli projedir.


Trakya Üniversitesi aynı zamanda Balkan ülkeleri ile yoğun ilişkiler içinde olan bir üniversitedir. Balkan Çevre Birliği (B.EN.A) örgütünün ulusal ofisinin Edirne-Karaağaç Rektörlük Yerleşkesi"nde bulunması ve üniversite"nin Balkanlarda on ayrı üniversite ile eşgüdüm anlaşmaları yapmış olması bu çabanın örnekleridir.


Beslenme

Üniversitenin yemek sunumu, ihale sonucunda belirlenen özel firmalar eliyle yürütülmektedir. Öğrenciler ile akademik ve idari personeli, hijyenik koşullarda ve diyetisyen gözetiminde dört çeşit olarak üretilen yemeklerden yıllar itibariyle belirlenen katkı ücretleri karşılığında yararlanmaktadır.


İhaleler coğrafi gruplamaya uygun olarak Edirne merkeze bağlı birimler için gerçekleştirilmekte; bu gruplar içerisinde yer verilmesi olanaklı olmayan dış birimler için ayrı ihale yöntemleri uygulanmaktadır.Yemek üretimleri merkezde Menza, diğer birimlerde hazır halde getirilerek yemek salonlarında sunulmaktadır.Öğrenim görülen dönemlerde günlük ortalama 3000 kişiye, yaz döneminde ise ortalama 1100 kişiye yemek hizmeti verilmektedir.

 

Sağlık Hizmetleri

Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerin sağlık sorunları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığın"ca çözümlenmektedir. 01.01.1997 tarihinden itibaren; Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı bulunan öğrencilerin tedavi giderleri ilgili kurum tarafından karşılanmaktadır.“Genel Sağlık Sigortası” kapsamına geçilmesi ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan üniversite öğrencilerinin tedavi giderleri kurum tarafından karşılanmayacaktır.


(Bu süre 3 (üç) yıla kadar uzatılmıştır.) Üniversite öğrencileri ile personeline sunulan sağlık hizmeti Güllapoğlu Yerleşkesinde yer alan Menza binasındaki Mediko Sosyal Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.Mediko Sosyal Sağlık Biriminde 1 hekim, 3 diş hekimi, 1 psikolog, 2 hemşire ve 1 hizmetli olmak üzere öğrenci ve personele sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Mediko Sosyal Merkezinde kısmi zamanlı statüde 1 öğrenci çalışmaktadır.

 

Rehberlik ve Danışma Hizmetleri

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinde, üniversite öğrencilerinin gelecek hakkında kişisel kararlar almalarına yardımcı olmak, problemlerine çözümler bulmak, çevresel zorluklar ve yaşam koşulları ile mücadelelerinde yol göstermek.


yalnızlık, yabancılaşma, ümitsizlik gibi benliği bozan ve olumsuz duygulara yol açan durumların nedenlerini araştırarak bu olumsuzlukları gidermek amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamdaki hizmetlerini yaygınlaştırarak tüm öğrencilere ulaşabilmeyi amaçlayan merkezde bir psikolog görev yapmaktadır.

 

Kültür Hizmetleri

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlığını kazanmalarını sağlamak ve güzel sanatlarla ilgili etkinliklere katılmaya yönlendirmek amacı ile; kültür ve sanat faaliyetlerinde programlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda; öğrenci irtibat bürosu, menza binası gibi fiziki mekanlar kaza


Tarihçe

Trakya Üniversitesi 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur.Bir “Bölge Üniversitesi” olan Trakya Üniversitesi 3 il , 16 ilçeye yayılmış, 8 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 20 meslek yüksekokulu, 14 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 anaokulundan ve 4 bölümden oluşmaktadır.


 Trakya Üniversitesi bölge üniversitesi olma niteliği açısından Türkiye"nin ikinci büyük üniversitesi"dir. Trakya Üniversitesi Trakya Bölgesinin tümüne yayılmış durumdadır. Bölgede süregiden sorunlarla ilgilenen ve öneriler üreten bir üniversitedir. Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı bölgesel düzeyde bir bakanlık ile üniversite arasında bugüne kadar imzalanmış en önemli projedir.


Trakya Üniversitesi aynı zamanda Balkan ülkeleri ile yoğun ilişkiler içinde olan bir üniversitedir. Balkan Çevre Birliği (B.EN.A) örgütünün ulusal ofisinin Edirne-Karaağaç Rektörlük Yerleşkesi"nde bulunması ve üniversite"nin Balkanlarda on ayrı üniversite ile eşgüdüm anlaşmaları yapmış olması bu çabanın örnekleridir.


Beslenme

Üniversitenin yemek sunumu, ihale sonucunda belirlenen özel firmalar eliyle yürütülmektedir. Öğrenciler ile akademik ve idari personeli, hijyenik koşullarda ve diyetisyen gözetiminde dört çeşit olarak üretilen yemeklerden yıllar itibariyle belirlenen katkı ücretleri karşılığında yararlanmaktadır.


İhaleler coğrafi gruplamaya uygun olarak Edirne merkeze bağlı birimler için gerçekleştirilmekte; bu gruplar içerisinde yer verilmesi olanaklı olmayan dış birimler için ayrı ihale yöntemleri uygulanmaktadır.Yemek üretimleri merkezde Menza, diğer birimlerde hazır halde getirilerek yemek salonlarında sunulmaktadır.Öğrenim görülen dönemlerde günlük ortalama 3000 kişiye, yaz döneminde ise ortalama 1100 kişiye yemek hizmeti verilmektedir.

 

Sağlık Hizmetleri

Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerin sağlık sorunları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığın"ca çözümlenmektedir. 01.01.1997 tarihinden itibaren; Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı bulunan öğrencilerin tedavi giderleri ilgili kurum tarafından karşılanmaktadır.“Genel Sağlık Sigortası” kapsamına geçilmesi ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan üniversite öğrencilerinin tedavi giderleri kurum tarafından karşılanmayacaktır.


(Bu süre 3 (üç) yıla kadar uzatılmıştır.) Üniversite öğrencileri ile personeline sunulan sağlık hizmeti Güllapoğlu Yerleşkesinde yer alan Menza binasındaki Mediko Sosyal Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.Mediko Sosyal Sağlık Biriminde 1 hekim, 3 diş hekimi, 1 psikolog, 2 hemşire ve 1 hizmetli olmak üzere öğrenci ve personele sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Mediko Sosyal Merkezinde kısmi zamanlı statüde 1 öğrenci çalışmaktadır.

 

Rehberlik ve Danışma Hizmetleri

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinde, üniversite öğrencilerinin gelecek hakkında kişisel kararlar almalarına yardımcı olmak, problemlerine çözümler bulmak, çevresel zorluklar ve yaşam koşulları ile mücadelelerinde yol göstermek.


yalnızlık, yabancılaşma, ümitsizlik gibi benliği bozan ve olumsuz duygulara yol açan durumların nedenlerini araştırarak bu olumsuzlukları gidermek amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamdaki hizmetlerini yaygınlaştırarak tüm öğrencilere ulaşabilmeyi amaçlayan merkezde bir psikolog görev yapmaktadır.

 

Kültür Hizmetleri

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlığını kazanmalarını sağlamak ve güzel sanatlarla ilgili etkinliklere katılmaya yönlendirmek amacı ile; kültür ve sanat faaliyetlerinde programlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda; öğrenci irtibat bürosu, menza binası gibi fiziki mekanlar kaza